Nou grup de treball sobre intermediació de dades i serveis

El passat 22 de maig de 2012 es va reunir a Madrid el Comitè Sectorial d’Administració Electrònica  i es va acordar la creació del grup de treball 7 sobre Intermediació de dades i serveis, que estarà coordinat pel Consorci AOC.

L’objecte del grup:

  • La intermediació en els intercanvis de dades i documents en el sector públic.
  • La priorització dels serveis d’intercanvi de dades i documents electrònics.
  • Models jurídic-organitzatius en els intercanvis intermediats: nodes d’interoperabilitat.
  • Models de seguretat, govern i control dels sistemes intermediats

Una primera aproximació al Pla de treball:

  • Equivalència funcional i jurídica de les transmissions de dades amb els certificats administratius. Desenvolupament de la NTI d’intermediació.
  • Establiment de mecanismes efectius orientats al govern i control dels sistemes.
  • Xarxa de nodes d’interoperabilitat.
  • Catàleg de dades i documents electrònics: identificació i priorització de necessitats.
  • Definició d’un model col·laboratiu per a la gestió eficient de la tramitació interadministrativa.