14a edició del BDigital Global Congress

La catorzena edició del BDigital Global Congress, un dels esdeveniments de referència del país per conèixer els avenços de la Societat Digital i els usos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, està organitzada pel centre tecnològic Barcelona Digital Centre Tecnològic .

La missió de Barcelona Digital és impulsar el creixement del sector de les TIC de Catalunya, mitjançant el desenvolupament de nous productes i serveis intensius en valor afegit que suposen un millor posicionament en el mercat de les empreses existents i la creació i creixement de noves empreses.

Si hi esteu interessats, podeu accedir al web del BDigital Global Congress.