Informe del Parlamento Europeo sobre un mercado único digital competitivo – la administración electrónica como factor puntero.

L’informe fa diverses consideracions relatives a la implantació i ús de l’administració electrònica, entre elles, reafirma que aquesta empodera als ciutadans europeus i ajuda a reformar i modernitzar l’administració pública, fent-la més transparent i responsable i reduint els costos dels serveis públics.

Trobareu més informació al següent enllaç.