Justificació subvencions Institut Català de les Dones per a ens locals 2012

L’Institut Català de les Dones va publicar el 19 de juny de 2012 la convocatòria de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones. Atès que el termini de presentació de la documentació justificativa finalitza el proper 27 de novembre de 2012 podreu trobar a partir d’avui el formulari de certificació econòmica a l’extranet de les administracions catalanes, el portal EACAT.