IV Jornada de museus, gestió documental i arxius: tecnologies i documents

Però el món tecnològic també ens posa pel davant reptes que haurem d’assolir en la gestió de la producció digital. La preservació, les garanties legals, la seguretat i organització de la informació, hauran de forma part, entre altres aspectes, de l’anàlisi que caldrà fer en la presa de decisions que comporti la implantació dels models tecnològics i organitzatius que hagin de donar suport a les necessitats sorgides del món digital.

En la IV Jornada de museus, gestió documental i arxius: tecnologies i documents, posarem a l’abast dels assistents models, experiències i tecnologies relacionades amb aquest món tan apassionant com complex.

A qui va dirigit

Jornada dirigida a museòlegs, arxivers, bibliotecaris, documentalistes i professionals en general interessats en el món de la organització dels documents, de la informació i dels arxius.

Més informació
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/3527