Ja es poden justificar de les subvencions de la Direcció General de Joventut 2012

Ja està actiu el tràmit per aportar la documentació justificativa de l’any 2012 corresponent a la convocatòria de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut (Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol).

Per a complimentar el tràmit cal presentar el formulari de justificació que es troba disponible a la plataforma EACAT i que cal signar electrònicament. Juntament amb el formulari, s’ha d’incloure una memòria valorativa del projecte o projectes subvencionats.

El termini de justificació d’aquestes subvencions finalitza el 15 de novembre de 2012.

El formulari electrònic de justificació també s’empra per a la justificació dels “Convenis de la DGJ amb els consells comarcals” i la dels programes “Oficina Jove”.