Sistema de Gestió Electoral – Eleccions al Parlament 2012

Les trameses de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2012 es realitzaran a través del Sistema de Gestió Electoral (SGE), com en les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya.
 
L’accés a l’aplicatiu Sistema de Gestió Electoral es fa mitjançant EACAT, amb la identificació de secretari/ària, a la pestanya “tràmits” i dins d’aquesta, la pestanya “secretaria”. A la pàgina inicial del Sistema de gestió electoral es pot trobar  el document d’instruccions economicoadministratives.
 
Si s’és secretaris de només un ajuntament, el tipus de secretaria ha de ser titular per tal de rebre el 100% de les retribucions. Només en el cas de gestionar diversos ajuntaments es tindrà la secretaria titular i una o diverses secretaries acumulades.
 
Per a qualsevol aclariment: sge.ajuntaments@gencat.cat o al telèfon 93 551 59 90