Premi Compromís Democràtic 2012

El Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica, convoca el Premi Compromís Democràtic 2012-07-17.
L’objecte del Premi és reconèixer les bones pràctiques dels ens locals i del món associatiu a l’hora de cercar fórmules per capacitar i donar instruments a la ciutadania per tal que, amb informació i reflexió, es pugui sumar a les deliberacions que l’afecten, i així aconseguir més implicació en les polítiques públiques.
El Premi té dues modalitats: una per a projectes i accions desenvolupats pels ens locals catalans, i l’altra per a propostes generades per alguna associació o federació d’associacions catalanes. La dotació del Premi Compromís Democràtic és d’un màxim de 4.000 euros per projecte en cadascuna de les dues modalitats.
El termini de presentació de les sol·licituds comença avui i finalitza l’1 d’octubre de 2012.