e-TRAC disposa de 6 nous tràmits

Des de mitjans de juny l’e-TRAC disposa de 6 nous tràmits vinculats a les comunicacions sobre instal·lacions juvenils per a la seva tramitació electrònica.

Els titulars de les instal·lacions trobaran a e-TRAC els 6 models de comunicació prèvia amb declaració responsable (alta, modificació de dades, suspensió, baixa, etc.) en format PDF emplenable i amb el camp de la signatura electrònica, que hauran d’omplir i adjuntar a la tramesa, i el tràmit per part seva ja estarà efectuat.

Als consells comarcals us correspondrà actuar com si la comunicació s’hagués rebut presencialment (típicament, inscriure la comunicació al vostre Registre) i notificar a la Direcció General de Joventut aquesta inscripció. Aquí hi ha el segon canvi:  la notificació del Consell Comarcal a la Direcció General de Joventut la podreu fer a través d’EACAT, adjuntant-hi la resolució o decret d’inscripció i la comunicació escanejada. A EACAT ja hi ha una plantilla amb aquesta finalitat per a facilitar-vos la feina.

Actualment hi ha 5 consells comarcals que ja tenen disponibles els links per activar el servei al web, i dos més en fase d’alta tècnica.