Publicat el desè informe sobre l’evolució de l’e-Administració al món local

El Consorci AOC presenta el desè informe sobre administració electrònica, corresponent al mes de novembre de 2012, amb noves dades sobre el grau d’adopció dels serveis d’Administració electrònica als ens locals catalans.

Cal destacar d’aquest informe:

  • L’augment progressiu d’ajuntaments que publiquen l’urbanisme, utilitzant un visor del planejament al web municipal. Avui són 310 ajuntaments i augmenta en 8 punts percentuals en relació a últim informe publicat (abril 2012).

  • El tauler electrònic fa un gran salt. Ja són 548 ajuntaments que el publiquen a la seva web i 25 consells comarcals. Aquestes xifres representen respectivament el 57.9 % i el 61 del total del territori.

  • L’increment de 196 a 245 dels ajuntaments que fan ús de serveis de seguretat mitjançant l’anàlisi preventiva de vulnerabilitats externes (un 5% més, arribant a 25.8 % el total d’ajuntaments ).

  • Continua l’augment de la creació de noves seus electròniques; dels 151 ajuntaments de l’anterior informe passem a 178, i dels 11 consells comarcals a 16, consolidant la tendència a l’alça.

En l’anterior informe, publicat el mes d’abril d’aquest any, presentàvem com a novetat la inclusió d’indicadors sobre els ens que han aprovat una normativa reguladora de seu electrònica i de registre electrònic, englobats en l’apartat “Normativa”. Constatem l’augment també en aquest àmbit. D’altra banda, comentar com a fet anecdòtic que només dos ajuntament de Catalunya no disposen de web municipal.

Podeu consultar les dades del 10è informe i dels estudis anteriors a l’apartat d’Informes sobre e-Administració. També podeu consultar les dades més recents plasmades al mapa interactiu de Catalunya.