EACAT incorpora una nova eina que permet xifrar i desxifrar documents

Ja es troba disponible un servei que permet xifrar i desxifrar documents en base als certificats que a tal efecte contenen les T-CAT i que es pot trobar a l’apartat Aplicacions d’EACAT, l’extranet de les administracions catalanes.

El xifrat és un procés criptogràfic que garanteix que només el posseïdor de la T-CAT que conté el certificat de xifrat podrà accedir al contingut d’un document. Per a xifrar un document per tal que només pugui ser llegit per un determinat posseïdor d’una T-CAT únicament cal conèixer el seu NIF. Els passos a seguir són molt simples: carregar el document a xifrar i introduir el NIF del destinatari. EACAT us retornarà el mateix document xifrat que ja només podrà ser obert amb la T-CAT indicada.