Més de 170 ajuntaments catalans ja publiquen al tauler electrònic de sancions de trànsit (TESTRA)

Més de 170 municipis de Catalunya s’han incorporat ja al servei de tauler electrònic de sancions de trànsit (TESTRA) de la Direcció General de Trànsit on es poden publicar les notificacions de les sancions de trànsit que no s’han pogut practicar al domicili de l’interessat, fet que els permet estalviar els costos associats a la publicació a diaris oficials.

Tots aquests ajuntaments utilitzen el servei del Consorci AOC per a trametre les publicacions al TESTRA, mitjançant l’accés al portal EACAT o integració de serveis web. Aquest servei ja es pot sol·licitar.

L’Ajuntament de Barcelona ha estat el primer de Catalunya ha integrar-se amb el servei TESTRA a través del Consorci AOC. La gran majoria d’aquests ajuntaments corresponen a ens que tenen delegada la gestió de les sancions de trànsit a la Diputació de Barcelona.Des d’aqui podeu consultar el llistat complet d’ajuntaments.

Més de 18.000 notificacions de sancions de trànsit amb e-NOTUM aquest 2012

El servei eNOTUM permet realitzar a les administracions catalanes les notificacions de sancions de trànsit per mitjans electrònics d’acord a la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Actualment 176 ens públics catalans estan utilitzant aquest servei i ja s’han realitzat més de 18.000 notificacions de sancions de trànsit.

La normativa vigent determina l’obligatorietat de l’establiment del canal telemàtic per a la notificació de les sancions per a les persones jurídiques i ciutadans que han donat expressament el seu consentiment, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei que s’ha prorrogat recentment fins el 25 de maig de 2014.

El Servei Català de Trànsit (SCT) utilitza el servei e-NOTUM del Consorci AOC, fet que fa possible d’acord a la Llei 18/2009 que les entitats locals catalanes que gestionen sancions de trànsit també puguin utilitzar aquesta eina per a notificar.

En el document Notificació electrònica: Procediments sancionadors en matèria de trànsit a l’administració local podeu consultar com es realitzen les notificacions, quina informació rep el notificat i quines són les dades que cal guardar en l’expedient sancionador.