Publicat l’Atles de Geotèrmia de Catalunya

L’Institut Geològic de Catalunya ha publicat l’Atles de Geotèrmia de Catalunya, que és el primer sobre l’aprofitament de la calor de l’interior de la terra per generar energia que s’enllesteix en tot l’Estat espanyol i s’inspira en l’Atles de recursos geotèrmics d’Europa.

El constitueixen 22 mapes temàtics a escala 1:500.000 i agrupa la seva informació en quatre apartats:

  • Context geològic: ofereix dades sobre l’estructura i el gruix de la litosfera, essencials per conèixer el règim tèrmic de Catalunya

  • Context geotèrmic: temperatures calculades entre 3 i 15 km de fondària i a 100 metres de profunditat

  • Temperatures superficials: mapes en els quals es contrasta la temperatura mitjana de l’aire durant les diferents estacions de l’any amb la temperatura mesurada a 100 metres de profunditat

  • Potencial geotèrmic de Catalunya: cartografies que aporten informació sobre la situació actual de l’energia geotèrmica a Catalunya i el seu potencial de desenvolupament.

L’Atles de geotèrmia de Catalunya és una publicació digital sobre la Plataforma de Recursos de Geoinformació (PRG) desenvolupada pel Centre de Suport de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de Catalunya, i és accessible a la ciutadania des de la pàgina web de l’IGC.

La seva realització és fruit de la col·laboració entre l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), l’Institut de l’Energia de Catalunya i l’Institut de Ciències de la Terra ‘Jaume Almera’ del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Amb el propòsit de donar la màxima difusió als seus continguts, s’ha publicat com a serveis de mapes en xarxa (WMS) consultables des del Geoíndex de l’IGC i des de la Infrastructura Espacial de Dades de Catalunya.