Presentació de l’hemeroteca d’actes i acords, ACTECA, als ens locals

El passat 11 de juliol es va presentar als ens locals l’hemeroteca d’actes i acords ACTECA, un servei de gestió documental que es distribueix mitjançant EACAT. L’acte, que es va celebrar a la seu seu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, va ser presidit pel director general de Processos i Administració Electrònica, Àlex Pèlach; la subdirectora general d’Estudis i Coordinació, Isabel Moradàs i el director gerent del Consorci AOC, Joan A. Olivares.

L’ACTECA ofereix serveis de retenció, catalogació, cerca i recuperació de les actes i acords trameses pels ens locals al Departament mitjançant el servei de tramitació interadministrativa d’EACAT operatiu en la seva versió actual des del març de 2010.

Els principals avantatges que proporciona ACTECA són:

  • Resol problemes de localització o pèrdua de documents electrònics

  • Permet compartir fàcilment els documents amb la resta d’usuaris de l’ens amb una gestió de la seguretat i accés a classes, expedients i fitxers basats en grups d’usuaris

  • Aporta rapidesa en l’accés a la documentació: es redueix el temps de consulta

  • Genera estalvi d’espai físic i de desplaçament

  • Gestió de la seguretat i accés als documents de forma estructurada

  • Permet l’auditoria i traçabilitat de totes les operacions de consulta, creació, modificació i esborrat per a tots els tipus documentals