Nou servei a EACAT: recursos contractuals a resoldre per l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya

Amb l’objectiu d’agilitzar les comunicacions entre els òrgans de contractació i l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) en el procediment de recurs especial en matèria de contractació i en la qüestió de nul·litat, a partir de l’1 de juny d’enguany, l’EACAT ofereix el nou servei “Recursos contractuals a resoldre per l’OARCC”.

Mitjançant aquest servei, els òrgans de contractació i l’OARCC hauran de comunicar la interposició d’un recurs especial en matèria de contractació i del seu anunci previ o d’una qüestió de nul·litat contractual, així com qualsevol altra actuació del procediment. Per a més informació, poder veure la pàgina web de l’OARCC.

A l’EACAT, el gestor trobarà el servei amb el nom “Recursos contractuals a resoldre per l’OARCC” en el llistat de “Serveis a assignar”. Per altra banda, l’usuari el trobarà a la pestanya “Secretaria” de l’apartat “Tràmits” amb el nom “PRE – Recursos contractuals a resoldre per l’OARCC”.

Aquest servei estarà actiu a la plataforma EACAT de forma permanent.