Notificacions electròniques a Castellar del Vallès

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar el 17 de juliol una ordenança d’administració electrònica. En l’article 28 d’aquesta ordenança es regulen les notificacions per mitjans electrònics, que podran ser efectuades amb consentiment de l’interessat o de forma obligatòria en els casos especificats a l’annex II de l’ordenança.

L’ordenança presenta una innovació en la gestió del consentiment de l’interessat, que queda regulat en el punt 5 de l’article 28: l’administració podrà entendre que el ciutadà consenteix en rebre notificacions electròniques quan aquest faciliti les seves dades de contacte per mitjans electrònics, és a dir, el seu correu-e i/o mòbil. Des del Consorci AOC entenem que aquest punt promourà significativament l’ús de les notificacions electròniques per part de l’Ajuntament i alhora reudirà el nombre de notificacions que s’efectuaran en paper, la qual cosa comportarà un important estalvi en temps i diners per part de l’administració.

Al web del Consorci AOC hi trobareu la notícia completa.