El Departament de Cultura, nova entitat de registre idCAT

El passat 1 de febrer el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha inaugurat l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), dins el marc del projecte “Finestreta Única de Subvencions” (FUS), que té per objectiu que totes les subvencions del departament es tramitin per via telemàtica amb certificat digital, de forma que es faciliti la sol·licitud d’ajuts en matèria cultural, tot millorant-ne el servei mitjançant la simplificació i normalització documental. Aquest projecte, que aposta per l’ús dels mitjans electrònics, permet accedir a la informació i els tràmits de les subvencions del Departament amb el certificat digital idCAT. En aquest sentit, l’OSIC ha complementat els seus serveis amb la possibilitat d’obtenir l’idCAT a la seva seu.

L’idCAT és el certificat digital per a la ciutadania que ofereix l’Agència Catalana de Certificació.

A més dels tràmits del Departament de Cultura, l’idCAT permet molts altres usos.