L’Ajuntament de Vilalba Sasserra aprova definitivament la normativa de creació i funcionament de la seu i del registre electrònic

L’Ajuntament de Vilalba Sasserra avança en el desenvolupament de l’administració electrònica. Així, ho demostra l’aprovació definitiva de la seva ordenança de creació i funcionament del registre electrònic, el qual s’ha publicat íntegrament en el BOPB núm. 022012001312 de data 30 de gener de 2012 i del seu Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica, el text íntegre del qual es pot consultar en el BOPB núm. 022012000411 de data 23 de gener de 2012.