Publicada la “Guia sobre contractació pública-e”

L’ INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, ha publicat la “Guia sobre licitació i contratació pública electrònica”, a través de l’Observatori de la Seguretat de la Informació.

Amb aquesta guia es pretén identificar els beneficis i riscos associats a l’ús dels mitjans tecnològics en els processos de contractació pública electrònica, analitzar els principals requisits tecnològics que han de ser tinguts en compte a l’hora d’implementar, contractar o usar una plataforma de licitació i contractació electrònica i identificar els requisits mínims en matèria de seguretat i interoperabilitat que han de ser tinguts en compte a l’hora d’implementar, contractar o usar una plataforma de licitació i contractació electrònica.

Al web de l’Observatori podeu trobar la Guía sobre contratación pública electrónica i el Resum executiu de la Guia sobre contractació pública electrònica