Balanç de formació e-TRAM 2011

El principal objectiu de la formació d’e-TRAM és el de dotar als assistents d’una visió global del funcionament del servei, conèixer els aspectes organitzatius que l’envolten, i disposar d’una primera aproximació sobre cap on evolucionarà el servei a mitjà termini, per fer-ne un ús el màxim d’eficient possible.

Durant l’any 2011 s’han realitzat 14 sessions de formació d’e-TRAM al territori català. Concretament cinc sessions a Barcelona, quatre a Girona, tres a Lleida i dues Tarragona, totes elles gratuïtes i de quatre hores de durada, que ha suposat formar a un total de 147 treballadors públics, amb  una valoració mitjana molt positiva, concretament de 8,4 sobre 10.

Tot i que la valoració de les formacions ens és imprescindible per saber si s’ajusta a les necessitats, les formacions també ens serveixen per a obtenir un cert feed-back. Així doncs, amb les enquestes de satisfacció anem determinant els aspectes més forts i febles, i disposem d’aportacions que ens ajuden millorar.

A partir de les enquestes podem afirmar que es continua valorant molt positivament la comoditat amb la que el ciutadà via e-TRAM pot fer els tràmits, així com la disponibilitat de la carpeta ciutadana, però també indiquen que cal fer un major esforç en la difusió del servei cap a la ciutadania, una responsabilitat que correspon al món local, on el Consorci AOC pot col·laborar.

Un altre aspecte destacat és la necessitat detectada pels treballadors públics d’avançar sota models de treball que facilitin una incorporació àgil de la solució a les organitzacions. Aquest és un aspecte que des del servei el proper any es vol fomentar, i no n’hi ha prou en millorar aspectes d’autogestió i usabilitat, sinó que també caldrà treballar en la difusió de models de treball òptims a partir de les bones pràctiques existents al territori.

Globalment la proposta formativa per a l’any 2012 mantindrà un número similar de sessions al territori, però a partir del segon semestre, i segons demanda, es preveu incloure una primera formació de nivell avançat per aquells que vulguin treure més rendiment del servei. Disposareu de més informació sobre el calendari de formacions a www.aoc.cat durant el proper més de gener.