Des d’1 de gener d’aquest any 2011 ja s’han enviat utilitzant EACAT més de 19.000 Actes de Ple i Acords de Govern dels ens locals de Catalunya.