Nou servei: Prestacions per desocupació

Us informem que el proper 27 d’octubre s’activarà un nou servei de Via Oberta anomenat Prestacions per desocupació, amb tres modalitats de consulta.

L’emissor de les dades del nou servei és el Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE-INEM, que en virtut de l’addenda del Conveni de col·laboració del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública amb el Consorci AOC per a la prestació mútua de serveis d’administració electrònica, posa a disposició de les administracions catalanes la següent informació:

1) Situació actual de desocupació. Mitjançant aquesta modalitat de consulta es podrà obtenir la informació de situació actual de prestacions percebudes per un desocupat. En concret:

-El tipus de prestació rebuda pel ciutadà
-La situació d’aquesta prestació (ALTA o BAIXA)
-Les dates d’inici i fi de la situació actual del dret
-El nombre total de dies reconeguts sobre el dret total
-El nombre de dies consumits
-La Base reguladora diària
-La Base de contingències comunes
-Els indicadors de retenció judicial, embargament i Cobrament indegut.

2) Imports actuals. Mitjançant aquesta modalitat es podran consultar els imports de les prestacions actualment percebudes per un desocupat. En concret:

-El tipus de prestació o subsidi de l’últim dret reconegut
-La data d’inici i fi de la situació actual del dret
-La Base reguladora diària
-La Quantia de l’import brut
-L’import de la quota fixa del REASS
-L’import de la retenció a efectes d’IRPF
-L’import del descompte de la seguretat social.

3) Imports per període. Mitjançant aquesta modalitat es podran consultar les prestacions percebudes per un desocupat durant un període de temps determinat. El període requerit no podrà distar de més de 5 anys des de la data actual ni suposar un període superior a un any. Aquesta modalitat de consulta proporcionarà la següent informació:

-La data d’inici i fi de la situació actual del dret
-La quantia de l’import brut
-L’import de la quota fixa del REASS
-L’import de la retenció a efectes d’IRPF
-L’import del descompte de la seguretat social.

En el trancurs de la setmana del 24 d’octubre es publicarà al web del Consorci AOC la Carta de servei i el Formulari de sol·licitud d’accés a les dades del SPEE-INEM.