L’evolució d’IDEC Local a GEOLOCAL

El 12 d’abril va tenir lloc a la sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya la Jornada organitzada pel Consorci AOC “d’IDEC Local a Geolocal: el valor de compartir la informació del territori”. Mª Àngels Barbarà, secretària general del Departament de Governació i Relacions Institucionals, va realitzar l’obertura institucional on va remarcar que Geolocal té “un fort ADN del Consorci AOC ja que incorpora alguns dels conceptes que millor defineixen la seva activitat: col·laboració, interoperabilitat, subsidiarietat i prestació de servei, més enllà de la tecnologia”.

La sessió va iniciar-se amb una provocadora presentació de Vicent Partal, director de Vilaweb basant-se amb la idea que el món s’acaba. El món, tal i com l’hem conegut fins ara, està canviant d’una forma molt ràpida: la connexió gairebé tota la població a la xarxa i el fet que aquesta cada cop més es produeix des de dispositius mòbils fa que s’esquerdin tots els esquemes que han hagut fins ara. Les persones es relacionen d’una forma que res té a veure amb com es feia fins fa poc i les administracions han de tenir-ho en compte i afrontar-ho. Cal canviar la forma com s’ofereixen continguts i serveis. I cal fer-ho ràpid.

A continuació, Ferran Farriol, cap de servei de Geolocal, va fer una exposició sobre l’evolució del servei, des de les seves primeres funcionalitats, sota el nom IDEC Local, fins a Geolocal, el nou servei que es presentava a la sessió. Aquest servei neix amb la missió de donar valor afegit als recursos que ja hi ha a la xarxa IDEC Local, facilitant que puguin ser explotats i àmpliament utilitzats, tant pels ens locals com pels ciutadans, obrint també la porta a treballs cooperatius entre administracions. Mitjançant demostracions de les diverses possibilitats, es va palesar l’esperit de Geolocal per fomentar un increment de la usabilitat dels serveis, incorporar més serveis amb valor afegit i fer una major difusió de la geoinformació pública.

Més endavant i coordinada per Jordi Guimet, Centre de Suport de l’IDEC, va iniciar-se la sessió que sota el títol “Experiències d’ús de Geolocal a les administracions públiques catalanes” exposà exemples concrets d’ús d’aquests serveis. En primer lloc, Xavier Valverde, cap de Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Sant Vicenç del Horts va narrar l’evolució en els darrers anys de l’ús dels serveis de geoinformació al seu Ajuntament, proposant pels propers anys un increment en la cooperació entre les administracions, les empreses i la ciutadania i fent un repàs dels reptes, així com de les amenaces, d’aquest procés. Després, Jordi Duran, responsable de l’Àrea de SIG del Consell Comarcal del Baix Empordà, va relatar les activitats que han estat duent a terme des del propi Consell Comarcal, tant a nivell intern com de suport als ajuntaments, destacant-ne la creació d’atles temàtics als quals s’incorporen descripcions, imatges, documents adjunts, enllaços i va mostrar exemples de diferents visors desenvolupats en el marc de la Plataforma de Recursos de GeoInformació (PRG) de Geolocal. Va acabar aquest bloc Raquel Canet, cap del Servei de Tecnologia en Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat, que va explicar un interessant cas de col·laboració amb els ens locals aplicat a la gestió del risc d’inundacions, que demostra les possibilitats d’aquesta nova eina. Basant-se en els principis de descentralització, coordinació, celeritat i eficàcia, es construeix un servei a la PRG on els ens locals actualitzen la informació referida als Punts d’Actuació Prioritària. La conclusió extreta del pilot realitzat a dos consells comarcals i sis municipis (que abasten el 22% dels punts) és que amb una inversió molt petita, s’ha incrementat l’eficàcia i la transparència, gràcies a un esperit col·laboratiu entre administracions.

Finalment Josep Lluís Colomer, subdirector general tècnic ICC, amb la ponència titulada “Col·laboració Institucional en la recollida d’informació geogràfica” va remarcar la idea que Catalunya disposa d’un adequat marc d’interoperabilitat, la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, i que col·laborar i compartir la informació geogràfica és tècnicament possible. A més, disposem d’un marc normatiu adequat, i va exemplificar-ho amb dos casos: la col·laboració de l’ICC amb el Port de Barcelona i l’elaboració, a instàncies dels Mossos d’Esquadra, del carrerer de Catalunya que ha comptat amb la participació d’ajuntaments i diputacions.

Va cloure l’acte Joan A. Olivares, director gerent del Consorci AOC, qui va agrair la participació als ponents i assistents, fent una menció especial a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, soci tecnològic del servei i a l’EAPC i animant-los a emprar Geolocal.