El Consorci AOC, node d’interoperabilitat de les administracions catalanes amb l’Estat

L’1 d’agost de 2011 s’ha publicat al BOE la Resolució del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (PDF; 205KB) per la que es publicava l’addenda del Conveni de col·laboració de l’esmentat Ministerio amb el Consorci AOC per a la prestació mútua de serveis d’administració electrònica.

Aquesta addenda, continuació del Conveni subscrit el 2008 (PDF;499KB), és especialment rellevant pel reconeixement del Consorci AOC com a node d’interoperabilitat del conjunt de les administracions públiques catalanes i del seu rol de distribuïdor del servei d¿intermediació de dades del Ministerio a les administracions catalanes.

El concepte `node d’interoperabilitat¿ definit a l’article 8.3 de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat es defineix al glossari de termes de l’annex d’aquesta disposició com a `organisme que presta serveis d’interconnexió tècnica, organitzativa i jurídica entre sistemes d’informació per a un conjunt d’administracions públiques sota les condicions que aquestes fixin.