Més de 2 milions d’intercanvis de dades a través del servei Via Oberta del Consorci AOC

Sota la denominació Via Oberta, el Consorci AOC engloba els serveis que ha desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les administracions i, en general de les institucions públiques i entitats, possibilitant la substitució de l’aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els procediments administratius per part dels interessats.

Les dades recollides durant el primer semestre de 2011 indiquen que la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona són els organismes que més usen aquest servei. De fet, en total sumen el 98 % dels intercanvis durant aquest període.

Altres organismes amb consums importants són els ajuntaments de Terrassa, Lleida i Tarragona i, pel que fa als consells comarcals, destaquen el Montsià, l’Alt Penedès i l’Alt Empordà.

Altres dades dels serveis del Consorci AOC durant el primer semestre de 2011

Pel que fa a l’e-NOTUM, el servei de notificacions electròniques del Consorci AOC, en els sis primers mesos de l’any 2011 quasi s’ha triplicat el número de notificacions trameses durant tot l’any 2010. Per la seva banda, la Plataforma de serveis de contractació pública ha sumat més de 180 usuaris des de finals del 2010.