L’e-TAULER, disponible després de l’estiu

La posada en marxa de l’e-TAULER és un pas més en l’assoliment de l’Administració electrònica: amb totes les garanties jurídiques i tècniques, permet la publicació certificada i la gestió d’edictes electrònics mitjançant Internet i s’integra a la seu electrònica de les administracions públiques catalanes. El tancament de la fase pilot està arribant al seu final i està prevista per a finals de setembre.

De la mateixa manera que en el mon físic, aquest servei manté els automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes com són el control dels períodes d’exposició, la generació de diligències, etc. En aquest sentit, l’e-TAULER permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d’exposició i la integritat de la informació.

A més, no només és una eina per a la gestió electrònica dels edictes; també permet gestionar-ne d’externs, provinents d’altres administracions a través de l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT).

Des del punt de vista jurídic, l’article 12 de la Llei 11/2007 LAESCP, estipula que el tauler electrònic pot substituir al tauler tradicional quan està degudament regulat per una ordenança d’administració electrònica tot i que també pot oferir-se com a tauler complementari de l’ens.

Avantatges per a tots

Els beneficis d’aquest servei són tant per a les administracions públiques com per als ciutadans.

Pel que fa als ens públics, els facilita la publicació dels edictes ja que pot funcionar en modalitat ASP, doncs no cal disposar de programari ni maquinari específic; la publicació és immediata i no suposa cap cost per a l’ens usuari.

La publicació i gestió dels edictes electrònics per part dels treballadors públics es pot fer a través de dues modalitats diferents:

  • Mitjançant l’EACAT: aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic per part de l’ens i, per tant, es pot posar en servei ràpidament.

  • Mitjançant serveis web, que permeten a l’ens integrar directament els sistemes d’informació que requereixen publicar al tauler o, fins i tot, arribar a dissenyar a mida les pantalles per dur a terme les publicacions electròniques per part dels treballadors públics. Aquesta modalitat requereix recursos tècnics per part de l’ens per tal d’integrar els diferents aplicatius.

Per als ciutadans, suposa, per una banda, un increment en la transparència i accessibilitat ja que augmenten els canals d’accés a la informació publicada al tauler d’anuncis i edictes i, per l’altra, un estalvi de temps perquè poden accedir a les publicacions oficials sense haver de desplaçar-se. Per a un ciutadà, accedir a la informació publicada és tan fàcil com adreçar-se a la seu electrònica de l’ens i accedir al servei de tauler electrònic.

L’accés per part del ciutadà es pot fer:

  • Mitjançant pantalles “marca blanca” dissenyades pel Consorci AOC i que es poden personalitzar amb la imatge corporativa de l’ens amb un logo i, opcionalment, un full d’estil (.css). Aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic i, per tant, es pot posar en servei ràpidament.

  • Mitjançant serveis web, que permet a l’ens dissenyar a mida les pantalles del ciutadà. Aquesta modalitat requereix recursos tècnics de l’ens.

Us cal més informació?

Si esteu interessats en el servei, en el document següent podeu trobar una breu descripció de l’e-TAULER

Si el que necessiteu és més informació sobre l’àmbit funcional i jurídic del tauler electrònic, així com l’impacte organitzatiu sobre els ens que decideixin posar en marxa aquest servei, disposeu d’una guia d’ús de l’e-TAULER