Signat el Conveni de Col·laboració entre el Consorci AOC i el Consell de Col·legis de secretaris, interventors i tresorers de Catalunya

Amb l’objectiu d’impulsar l’avenç de l’administració electrònica als ens locals catalans, pel que fa a la promoció de la interoperabilitat dels sistemes d’informació i a la participació en la creació i la prestació de serveis comuns, el dimecres 18 de maig s’ha signat a la seu del Departament de Governació i Relacions Institucionals el Conveni de Col·laboració entre el Consorci AOC i el Consell de Col·legis de secretaris, interventors i tresorers d’administració local de Catalunya.

Aquest Conveni, signat per Joana Ortega, vicepresidenta del Govern i presidenta del Consorci AOC, i Maria Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis de secretaris, interventors i tresorers d’administració local de Catalunya, estableix un marc de col·laboració entre ambdues institucions on es formalitza i reforça una relació que de forma natural ja es ve produint de fa temps, mitjançant la participació d’aquests professionals en la conceptualització, presa de requeriments i disseny dels serveis desenvolupats pel Consorci AOC; en el seu ús i explotació quan aquests ja es troben disponibles i, quan és necessari, en la proposta de millores així com en l’elaboració de material de suport a la seva implantació, com per exemple guies d’ús, models de documents, participació en jornades de difusió, etc.

Imatge cedida pel Departament de Governació i Relacions Institucionals