L’Ajuntament de Castellar del Vallès posa en marxa el servei e-Tauler del Consorci AOC

L’Ajuntament de Castellar del Vallès posa a disposició de la ciutadania el nou servei e-Tauler, el tauler d’edictes electrònic que permetrà consultar de forma fàcil i telemàtica les comunicacions oficials de l’organisme. Al nou servei s’hi accedirà a través de la seva seu electrònica, un nou espai web ubicat en un entorn segur i des del qual el consistori difondrà informació i prestarà serveis telemàtics.

L’Ajuntament de Castellar és pioner en la utilització del tauler, una eina desenvolupada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. Des d’aquest portal es podrà cercar qualsevol edicte que tingui vigent el seu període d’exposició pública. En aquest sentit, la ciutadania podrà seleccionar els continguts segons els seus interessos, filtrant per matèria o bé cercant per paraula clau o per administració o organisme de procedència.

L’eina, que es troba integrada a l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT), permetrà també enviar i rebre edictes interns i externs d’altres administracions. Segons indica la Llei 11/2007 de 22 de juny, l’e-Tauler podrà substituir en un futur els tradicionals taulers d’edictes físics. D’aquesta manera, l’Ajuntament reduirà despeses de material d’oficina, ja que s’estalviarà el cost de la impressió dels documents.

Cal destacar que l’Ajuntament també va estrenar la setmana passada la Carpeta ciutadana, a la qual també s’hi podrà accedir a través de la seu electrònica.