Novetats a la plataforma EACAT

Recentment s’han realitzat a l’EACAT, l’extranet de les administracions catalanes, alguns canvis adreçats a millorar-ne la usabilitat i s’han incorporat algunes noves aplicacions.

En primer lloc, es dóna major importància a les notícies que fan referència als serveis i un accés directe a aquells serveis que són més utilitzats, ja sigui tràmits o aplicacions. Però la novetat més rellevant és la inclusió d’una eina que permet validar de forma senzilla la signatura d’un document en format pdf a la data en què aquest es va signar.

Finalment, cal destacar que s’ha afegit un nou apartat anomenat “Laboratori” on hi podem trobar un agregació de serveis per àrees temàtiques, que s’inaugura amb els relacionats amb urbanisme.