Més de 200 assistents a la jornada sobre seu electrònica

El dia 22 de març al CosmoCaixa de Barcelona es va celebrar la jornada que tenia com a objectiu presentar els aspectes jurídics, organitzatius i tecnològics al voltant de la seu electrònica, conèixer algunes bones pràctiques i mostrar el servei que el Consorci AOC ofereix als ens locals catalans.

L’acte va ser inaugurat per Mª Àngels Barbarà, presidenta de la Comissió Executiva del Consorci AOC i secretària general del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

El primer ponent va ser Alfred Lacasa, secretari de l’Ajuntament de Badalona, que va ser l’encarregat d’analitzar els elements i la configuració jurídica de la seu electrònica a la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics amb la intenció d”ajudar als assistents a obrir noves vies de reflexió de la modernització administrativa’. Com a cas real, Antoni Saldaña, gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Lleida, va analitzar els problemes i les solucions que es va trobar aquest ens a l’hora d’implantar la seu electrònica.

Respecte al servei SEU-e del Consorci AOC, van parlar dels seus elements organitzatius i tecnològics Dolors Priego, cap de l’Assessoria jurídica i de Relacions interadministratives del Consorci AOC, i Enric Espejo, cap de l’Àrea de Projectes del Consorci AOC. En aquesta ponència també hi va intervenir Carles Lloveras, cap de l’Àrea Jurídica de Localret. A l’enllaç següent, trobareu la Guia d’implantació d’una seu electrònica elaborada pel Consorci AOC i que detalla la regulació i continguts obligatoris i recomanats, els requeriments tecnològics d’una seu electrònica i com es poden complir i el model d’una seu electrònica.

Per la seva banda, Santiago Farré, cap de l’Assessoria Jurídica de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, va abordar les bones pràctiques en l’àmbit de la seu electrònica i la protecció de dades personals, en concret en el camp dels taulers electrònics i la publicació de les actes dels plenaris de les entitats locals ja que les administracions públiques de Catalunya es mouen entre dos fronts, la transparència o la confidencialitat.

La cloenda va ser a càrrec del director gerent del Consorci AOC, Joan A. Olivares.

Els assistents a la jornada la valoren molt positivament

Pel que fa als resultats de l’enquesta que es va fer arribar amb el material de la jornada, els que van respondre a la pregunta `Creieu que aquesta jornada ha satisfet les vostres expectatives’ van puntuar-la amb més d’un 4 sobre 5. A més, la meitat dels enquestats van expressar la seva voluntat de sol·licitar el servei SEU-e del Consorci AOC.

Per altra banda, quan es preguntaven els serveis que els assistents consideraven més útils, en primer lloc es situava l’e-NOTUM, seguit de prop per l’e-TRAM. Després trobaríem empatats la SEU-e, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i l’e.FACT.

Els vídeos de la Jornada

Si no vau poder assistir a la jornada o voleu repassar les intervencions, podeu accedir al canal youtube del Consorci AOC.