Nous serveis i millores d¿usabilitat a l¿e-TRAM

Amb l¿objectiu d¿incrementar l¿ús i la usabilitat del servei, el Consorci AOC ha dut a terme un seguit de millores a l¿e-TRAM, com ara nous tràmits i serveis associats al servei, el canvi d¿idioma (només amb un click es podrà passar del català al castellà i viceversa i, en breu, a l¿aranès pels municipis de la Vall d¿Aran) i millores en els formularis de sol·licitud. En aquest mateix sentit, us informem que enguany també es duran a terme els tallers pràctics sobre l¿e-TRAM a l¿Escola d¿Administració Pública de Catalunya.

Respecte als tràmits del servei e-TRAM, n¿hi ha cinc de nous: la bústia d¿alcaldia, la llicència d¿obra menor, la pròrroga de llicència d’obres, el certificat de compatibilitat urbanística i les reclamacions contra actes tributaris.

Pel que fa als nous serveis, en el nou formulari d¿alta i modificacions de l¿e-TRAM trobareu els següents:

  • Tràmit de comunicació de domicili via e-TRAM: aquesta opció es posa a disposició dels ens locals que tinguin connectat directament, o a través d’un ens supramunicipal, el seu Padró amb la plataforma de Padró Telemàtic del Consorci AOC i tinguin signat el Conveni marc d¿interoperabilitat. Aquest servei permet a qualsevol persona major de 16 anys d’edat, empadronada al municipi i que disposi d’algun tipus de certificat digital (e-DNI, idCat, FNMT, etc.), comunicar telemàticament les dades del seu domicili de residència (aquell que consta en el padró municipal d¿habitants) a altres administracions públiques.

  • Recollida de consentiment per a notificacions electròniques via e-TRAM: si seleccioneu aquesta opció i disposeu del mòdul de notificacions electròniques del Consorci AOC (e-NOTUM) o alguna altra solució equivalent, podreu activar l¿opció per recollir el consentiment per part del ciutadà per rebre notificacions electròniques en aquells tràmits on s¿utilitzi el certificat digital.

  • Configuració del registre d¿entrada: com ja sabreu, l¿e-TRAM està integrat per defecte amb el mateix registre auxiliar que gestiona les entrades i sortides d’EACAT. Però ara és possible integrar l¿e-TRAM amb un registre d¿entrada telemàtic diferent com l¿ERES del Consorci AOC o altres tipus de registres telemàtics (24×7).

Amb relació als formularis per sol·licitar el servei, s¿ha millorat el formulari d¿alta i s¿ha afegit un nou formulari dissenyat especialment per indicar els canvis més comuns en la seva parametrització: els canvis d¿usuaris, la sol·licitud de nous tràmits (com els cinc que s¿han afegit ara) i les altes a nous serveis associats a l¿e-TRAM. Els formularis, com fins ara, s¿han de fer arribar al Consorci AOC a través de l¿EACAT, a la pestanya serveis AOC, en concret a l’apartat ¿Secretaria¿, tràmit ¿Sol·licitud Serveis AOC¿.

Per acabar, cal destacar que durant l¿any 2010, els tràmits i gestions a través del servei e-TRAM del Consorci AOC han estat més de 20.000 i que ja hi ha 733 ens amb l’e-TRAM visible a la web (PDF; 38,08KB) (dades del 24 de gener de 2011).

Si voleu més informació, podeu adreçar-vos al web del Consorci AOC o escriure un correu- e a l¿adreça implantacio@aoc.cat.