L’Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut posa en marxa les comunicacions electròniques entre els serveis regionals a Girona, Lleida i la Catalunya Central i els ens locals a través d’EACAT

L’Agència de Protecció de la Salut (APS),  posa en marxa als serveis regionals a Girona, Lleida i a la Catalunya Central el servei de comunicacions electròniques amb els ens locals a través de la plataforma EACAT.

El projecte es va iniciar el passat 4 d’abril amb la posada en marxa de les comunicacions electròniques en matèria de salut pública entre tots els ens locals de Catalunya i la Gerència de l’Agència de Protecció de la Salut i, alhora, entre els ens locals de l’àmbit territorial de Barcelona i el Servei Regional a Barcelona. Des de llavors, s’han realitzat més de 400 comunicacions electròniques amb els ens locals, la qual cosa ha suposat, segons la pròpia Agència de Protecció de la Salut, un estalvi de temps i un estalvi econòmic de més de 8.000 euros.

La posada en funcionament d’aquesta segona fase amplia els serveis regionals que utilitzen aquest servei, i finalitzarà en un futur pròxim amb la implantació a la resta de serveis regionals de l’APS.

La comunicació electrònica amb els ens locals té com a objectiu la tramitació electrònica d’oficis i altres documents administratius amb la incorporació de la signatura electrònica i del registre electrònic.