Sessió informativa del servei e-TRAM del Consorci AOC per als ens locals que encara no ofereixen serveis de tramitació telemàtica

Secretaris, tècnics, gerents i gestors d¿una trentena d¿ens locals que encara no disposen de tràmits telemàtics adreçats a la ciutadania i les empreses van assistir el 30 de novembre al Palau Robert de Barcelona a la sessió organitzada pel Consorci AOC en la qual se¿ls va informar de les obligacions legals derivades de les lleis 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i 29/2010, del 3 d¿agost, de l¿ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, en vigor des de l¿u de gener i 4 d¿agost de 2010 respectivament.

En aquest sentit, se¿ls van explicar la solució e-TRAM que el Consorci AOC ofereix per tal de donar compliment a les lleis esmentades en relació a l¿obligació de les administracions o oferir tràmits telemàtics i les subvencions als ens locals que es convoquen anualment per incentivar la participació dels ens locals en les iniciatives promogudes pel Consorci AOC i per modernitzar la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Podeu trobar més informació dels serveis del Consorci AOC a l¿apartat Serveis del web del Consorci AOC.