Es compleixen 10 anys de la signatura de l’acord entre la Generalitat i Localret per al desenvolupament de la Societat de la informació als municipis

El 21 de juliol de 2010 es van complir deu anys de la signatura entre la Generalitat de Catalunya i Localret de l’acord per al desenvolupament d’Internet als municipis catalans. Aquest acord va precedir al Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la Informació a les administracions públiques catalanes signat al Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001, entre els presidents de tots els grups parlamentaris, el Govern de la Generalitat de Catalunya i els governs locals representats per Localret i que va significar la gènesi del Consorci AOC.

Aquell primer pacte establia com a objectius, entre d’altres, la creació de sistemes de comunicació interadministrativa, que va significar la creació de l’extranet de les administracions catalanes, EACAT, i l’impuls d’una entitat prestadora de serveis de signatura electrònica a l’administració catalana, rol que assumeix CATCert, així com l`establiment d’una xarxa pública de centres d’accés a Internet. Avui es pot dir aquests objectius, ambdós en el marc d’actuació global del Consorci AOC, han estat més que assolits fa temps però cal recordar el repte que en aquells moments significà el fet d’afrontar conjuntament un projecte com aquest i que va ser l’inici d’una col·laboració innovadora i poc freqüent.

El conveni va ser formalitzat pels aleshores conseller de Governació i Relacions Institucionals, Josep Antoni Duran i Lleida, i el president de Localret, Jordi Valls, amb la participació i presència dels consellers de la Presidència i d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i dels presidents de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya i prenia com a base de les seves actuacions el pla estratègic ‘Catalunya en xarxa’.