El Parlament de Catalunya crea un espai de relació amb els ens locals a través d’EACAT

Divendres 4 de juny de 2010 el Parlament va posar en funcionament una nova via de comunicació i d’intercanvi de documentació entre els ens locals i el Parlament a través de l’extranet de les administracions catalanes (EACAT).

Amb aquest nou sistema telemàtic de comunicació, els ens locals podran fer arribar a la cambra catalana mocions i altres acords dels seus plens que fins ara remetien en paper. La documentació rebuda serà tramesa, com sempre, als grups parlamentaris i als membres de la mesa.

L’EACAT és la via que els municipis ja utilitzen, entre molts altres serveis, per trametre actes i acords a la Generalitat, i que és, per tant, una eina que els governs locals ja coneixen i estan avesats a utilitzar.

A més, també ha creat l’espai ePeticions, en el web del parlament, a través del qual els ciutadans poden fer arribar electrònicament les seves peticions a la comissió amb el mateix nom. Aquest espai permetrà que qui ho vulgui, i d’acord amb la comissió, faci públic a la web el contingut de la seva sol·licitud, un cop admesa a tràmit, i que altres persones s’hi puguin adherir. No obstant això, també es pot optar per emprar el sistema d’ePeticions sense publicar-ne el contingut ni obrir-les a adhesions.

Podeu baixar-vos la notícia de Canal parlament sobre l’ús de l’EACAT (minut 04.08) i l’ePeticions.