Conveni per a la prova pilot de l¿Anella d¿Interoperabilitat Administrativa

L¿Anella d¿Interoperabiltat Administrativa consisteix en una xarxa de fibra òptica per a un millor accés als serveis d¿Administració electrònica com els del Consorci AOC.

El Consorci AOC, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, l¿Administració de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Badalona i Callús signaran un conveni que té per objectiu la realització d¿una prova pilot, en el marc del projecte ¿Anella d¿Interoperabilitat Administrativa¿, consistent en crear un model reduït d¿una infraestructura de telecomunicacions i de serveis que connecti les seus dels ajuntaments esmentats amb el Consorci AOC, a fi d¿avaluar-ne la seva viabilitat, idoneïtat i oportunitat.

A l¿actualitat, les administracions locals, diputacions i col·legis professionals es connecten a través d¿Internet a la plataforma tecnològica del Consorci AOC, i des d¿aquí accedeixen al SARA (¿Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones¿), així com a serveis de la pròpia Generalitat de Catalunya i les administracions locals.

Com a pas previ a la validació de la construcció global de l¿Anella, s¿ha considerat necessari la realització d¿aquesta prova pilot amb l¿objectiu de realitzar procediments de control i gestió independents per part dels agents implicats; l¿adquisició o adaptació i desplegament dels recursos tecnològics necessaris i l¿extracció de conclusions sobre el funcionament dels models de gestió, administració, relació i comunicació que es desenvolupin i la generació de les consideracions tècniques sobre el model desplegat al pilot.

Un aconseguits aquests objectius, el desplegament de la infraestructura de l¿Anella d¿Interoperabilitat Administrativa permetrà la connexió de tots els ens locals, diputacions i col·legis professionals a través d¿una xarxa de fibra òptica per garantir, a un preu assequible, un gran ample de banda, una capil·laritat i una fiabilitat en els serveis oferts pels ens que en formin part. Dins del concepte ¿anella¿ també s¿inclouen els serveis associats disponibles, per exemple els que ofereix Consorci AOC.

Amb el desplegament de l¿Anella, el Consorci AOC adquiriria un valor afegit a l¿hora d¿oferir els seus serveis i fer així més efectiva l¿e-Administració i les administracions locals obtindrien una millor connectivitat.