El servei “Tramesa d’actes i acords dels governs locals” registra més de 4.000 tramitacions des de la seva posada en marxa

L¿ORDRE GAP/570/2009, de 10 de desembre, estableix que a partir de l¿1 de març de 2010 la tramesa d¿actes i acords dels governs locals a la Generalitat s¿ha de realitzar per mitjans electrònics. És per això que, a partir d¿aquesta data, es va posar en marxa aquest servei a través de l’extranet de les administracions catalanes, EACAT.

En el seu primer mes de funcionament, el mes de març d’enguany, mitjançant el nou servei “Tramesa d’actes i acords dels governs locals” es van presentar al registre electrònic dels serveis territorials de Governació i Administracions Públiques un total de 1.410 actes dels òrgans de govern dels ens locals. Des d’aleshores i fins el 26 de maig, ja en són 4.066.

Aquest servei, que es pot utilitzar en qualsevol moment, dóna més rapidesa i agilitat a la presentació de les actes i els acords regulada en la legislació de règim local fent ús dels diferents components (signatura electrònica, registre de sortida i entrada, etc.) de l’EACAT. Aquesta tramesa s’afegeix al conjunt de serveis ja disponibles per facilitar la tramitació entre les administracions públiques de Catalunya.

Per a més informació sobre el servei, podeu consultar la presentació del servei de tramesa d’actes i acords dels governs locals per EACAT (PPSX; 1,52MB).