El Consorci AOC participa a la Fundació CESICAT

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb seu a Reus, té per objecte garantir una Societat de la Informació segura per a la ciutadania, les empreses i les administracions públiques, i donar resposta a la problemàtica dels incidents informàtics

A principis del mes de febrer es va inaugurar oficialment el CESICAT, amb la primera reunió del seu patronat. L’organisme executarà les polítiques públiques de seguretat en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i pretén generar un teixit empresarial català dedicat a la seguretat en les TIC amb coordinació amb altres centres ja existents.

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat ha coordinat el projecte, però a la Fundació CESICAT hi participen, per part de la Generalitat de Catalunya, tots aquells departaments i òrgans competents en matèria de societat de la informació, seguretat pública i recerca: Governació i Administracions Públiques; Interior, Relacions Institucionals i Participació; Innovació, Universitats i Empresa; el Centre de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CTTI); ACC1Ó i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya.

També hi són presents el Consell General de Cambres de Catalunya, l’Ajuntament de Reus, Barcelona Digital Centre Tecnològic i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. D’aquesta manera, a la Fundació hi estan representats el sector públic de la Generalitat, el món local, el món de la recerca i el sector empresarial.