Més de 250 assistents a la jornada sobre interoperabilitat

La jornada tractava el dret a no presentar documentació que ja està en poder de les administracions i es va subtitular amb un provocador ‘Cal continuar marejant el ciutadà?’

El dia 30 de setembre al CaixaForum de Barcelona es va celebrar la jornada que tenia com a objectius donar a conèixer ‘l’estat de l’art’ de la interoperabilitat a Catalunya, emfasitzant les seves perspectives jurídiques i organitzatives i exposar exemples destacats d’alguns dels usos que es fan de les transmissions de dades i documents entre les administracions per facilitar l’impuls d’aquestes solucions a altres supòsits i institucions, per així, progressivament ‘deixar de marejar el ciutadà’.

Agustí Cerrillo*, director d’estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, va ser l’encarregat d’analitzar la Llei d’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, titllant-la de ‘un nou pas en la col·laboració interadministrativa’. La protecció de les dades personals en els intercanvis d’informació entre les administracions és un tema cabdal en aquest àmbit i Santiago Farré*, cap de l’assessoria jurídica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades va exposar com s’està duent a terme. Per altra banda, el secretari de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Roger Cots*, va analitzar les repercussions de la posada en marxa de la Llei en la organització del dia a dia d’un ens local ja que implica ‘gestionar el canvi de forma eficient davant els reptes organitzatius’.

Respecte al model català d’interoperabilitat, Joan A. Olivares*, director gerent del Consorci AOC va exposar els seus trets característics i va enunciar l’actual Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya.. A continuació Montserrat Soler*, directora de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Administració Electrònica va explicar com aquest model és implantat dins de la Generalitat i quines accions d’impuls du a terme la seva Oficina. Lluís Anaya*, director de l’Àrea de Tecnologies de la Informació del Servei d’Ocupació de Catalunya, va explicar el doble rol del seu ens com a emissor i requeridor de dades. Per la seva part, Angela Acín*, gerent de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, va definir l’experiència i les expectatives d’interoperabilitat en les notificacions tributàries, oferint una visió crítica d’alguns aspectes de la recent llei 29/2010. Finalment, el director d’Administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, Sergi Jerez*, va informar als assistents sobre l’intercanvi de documents electrònics de professionals col·legiats en el marc del projecte Expedient Electrònic de Llicències d’Obra, implantat recentment a l’ajuntament per a la millora de la gestió dels expedients d’autorització d’obres i activitats.

Jaume Oliveras, el secretari general del Departament de Governació i Administracions Públiques i Gonçal Serrate, vicepresident de Localret van ser els encarregats de l’obertura institucional de la jornada que va tancar M. Teresa Aragonés, secretària de Funció Pública i Modernització del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, responent amb sinceritat que, si bé seria bo respondre a la pregunta inicial amb un rotund `no’, en realitat encara hi ha feina a fer per tal que el ciutadà no hagi d’aportar cap document.

(*) Vegeu la presentació en format pdf