El Consorci AOC participa en la millora de GesCem, sistema virtual de gestió de cementiris municipals

L’aplicació de l’eina facilita l’actualització de les dades dels cementiris a gairebé vint-i-cinc municipis del Bages.

Un dels objectius del Consorci AOC és proporcionar suport als projectes d¿ús intensiu de les TIC que impulsin les institucions catalanes, potenciant la reusabilitat i la reutilització de les solucions d¿administració electrònica. Dins d¿aquest marc, el Consell Comarcal del Bages ha perfeccionat el sistema informàtic que permet als ajuntaments gestionar els seus cementiris.

En aquests moments, vint-i-tres municipis de la comarca i un d’Osona utilitzen l’eina, que funciona en un entorn web que permet el seu accés a través d’Internet. El sistema recull les dades sobre els carrers dels cementiris, la propietat dels nínxols i permet la gestió àgil de les peticions dels ciutadans. Els equips informàtics sobre els quals treballa el sistema són a la seu del Consell, que és qui coordina el sistema que permet a cada Ajuntament tingui un codi d’accés i consulti la informació.

El projecte GesCem es va presentar el 2008 i ara s¿ha presentat una segona versió millorada amb suggeriments dels usuaris. L’actualització, que es farà efectiva les properes setmanes, inclourà, entre altres millores, nous elements de seguretat, permetrà l’accés de la ciutadania a la consulta de dades a través d’eines d’identificació electrònica, farà possible la representació gràfica dels cementiris, hi haurà l’opció d’operar amb altres administracions i s’oferiran noves eines de gestió d’informes.

El Consorci Administració Oberta de Catalunya hi ha col·laborat mitjançant dos convenis i el Consell ha destinat personal a la gestió i ha cedit espais i equips.

Presentació del programa GesCem del CC del Bages