La nova llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya ampliarà el paper del Consorci AOC

Durant la presentació del Projecte de Llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya el 28 de gener al Parlament, el conseller de Governació i president del Consorci AOC, Jordi Ausàs, va destacar que la posada en funcionament d’aquesta llei, elaborada pel Departament de Governació i Administracions Públiques a través de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració, portarà com a conseqüència l’ ampliació del paper del Consorci Administració Oberta Electrònica, punt de trobada de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals per avançar en el desenvolupament de l’administració electrònica.

Entre d’altres extrems, la futura llei de mitjans electrònics al sector públic preveu:

  • L’ aprovació del Marc d’interoperabilitat del sector públic de Catalunya, com a instrument per garantir els nivells necessaris d’interacció entre les diferents entitats.

  • La creació del Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya, com a instrument per fer efectiu el dret de la ciutadania a no aportar les dades i documents que estiguin en poder de les administracions públiques.

  • La creació i el manteniment d’una xarxa de comunicacions electròniques de les administracions públiques catalanes per garantir la comunicació entre totes les entitats i organismes que en formen part.

  • L’adopció dels mecanismes electrònics i les aplicacions necessàries per permetre les transaccions interadministratives i garantir-ne la seguretat.

La llei és el resultat del desplegament de noves competències estatutàries i suposa la definició i la regulació del model català d’Administració electrònica.

El conseller Jordi Ausàs durant la seva intervenció davant el Parlament de Catalunya.

Foto: Parlament de Catalunya. (Xavier Prat)