Informació pública dels ajuts atorgats pel Consorci AOC els anys 2007 i 2008

El dia 12 de maig es va publicar al DOGC la Resolució de 29 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya durant els anys 2007 i 2008.

El text de la Resolució remet a la web del Consorci AOC. Allà hi trobareu l’exposició de la relació d’ajuts, amb el beneficiari, l’actuació, la partida pressupostària i l’import.

  • Relació d’ajuts de l’any 2007.

  • Relació d’ajuts de l’any 2008.