Nova plataforma per realitzar operacions patrimonials amb la Generalitat

La Generalitat de Catalunya, Localret i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya, amb la col·laboració del Consorci AOC i de l’Agència Catalana de Certificació – CATCert, han desenvolupat una plataforma tecnològica que permet la realització de determinades operacions patrimonials entre la Generalitat de Catalunya i les entitats locals catalanes a través de mitjans electrònics, sense necessitat de presència física conjunta en una determinada seu, i se’n dóna trasllat automatitzat al Registre de la Propietat per a la seva inscripció registral.