El Consorci AOC va explicar els seus serveis a la Primera Jornada de Serveis Públics Digitals del Pla Avanza

Aquesta jornada, celebrada a Tarragona el 25 de febrer, tenia com a objectiu presentar les actuacions sobre serveis públics digitals del Pla Avanza i el conjunt d’aplicacions Avanza Local Soluciones (PALS), que pretenen ser un instrument per al cumpliment de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciudadans als serveis públics digitals. Els destinataris van ser les entitats locals, les empreses i els ciutadans.

A la jornada inaugural, seguida per unes jornades formatives, el subdirector del Consorci AOC, Miquel Estapé, va explicar els serveis del Consorci AOC per a les administracions locals catalanes. També hi van participar representants del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, ens locals i comunitats autònomes.

Respecte a les jornades formatives, versaven sobre les solucions tecnològiques demanades pels ens locals que, desenvolupades amb codi obert i posades a la seva disposició de forma gratuïta pel Ministeri d’Indústria, cobreixen les àrees següents de la gestió municipal: sistema integrat de gestió municipal (registre, gestió d’expedients i arxiu) (SIGEM); sistema de gestió catastral (LOCALGIS) i portal municipal (LOCALWEB).

A més, paral·lelament a la celebració de les jornades de formació, es va crear un espai destinat a sensibilitzar als ciutadans que va proporcionar informació sobre les característiques i prestacions dels serveis que oferiran els ajuntaments: ‘Espai ciutadà Obert 24 hores’ i lloc web del programa.

A la web del Pla Avanza podeu trobar més informació sobre el Plan Avanza Local.