Nou Estatut: la Generalitat regularà les inspeccions sobre antenes de telefonia mòbil

A la quarta i darrera reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat de desenvolupament estatutari, celebrada a principis del mes de gener, es va acordar, entre altres temes, que la Generalitat regularà l’àmbit de les comunicacions electròniques, particularment les inspeccions sobre antenes de telefonia mòbil.

A més, es va acordar el traspàs complet de la gestió de costes i la participació de la Generalitat en la fixació de les quotes de treballadors immigrants que desenvolupin la seva tasca a Catalunya. L’homologació de títols no universitaris per a estrangers també ha passat a mans de la Generalitat.