El Consorci AOC continua potenciant els serveis de col·laboració interadministrativa

El conseller de Governació i president del Consorci AOC, Jordi Ausàs, i el president de la Diputació de Girona, Enric Vilert, van signar dijous 20 de novembre un acord amb el qual s’amplia la col·laboració per promoure l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en els ens locals.

Amb la signatura es procedirà a establir les línies de col·laboració en matèria de promoció de l’Administració electrònica i de suport als ens locals del seu àmbit territorial per a l’ús intensiu de les TIC en la producció i distribució de serveis públics.

El conseller de Governació, Jordi Ausàs i el president de la Diputació de Girona, Enric Vilert, durant l’acte de signatura

Gràcies a la signatura d’aquest acord, es transferiran a la Diputació 198.000 euros per impulsar el serveis d’Administració electrònica en les administracions locals catalanes. Aquesta quantitat es transfereix en concepte de col·laboració al finançament de les despeses de les tasques i la prestació dels serveis d’Administració electrònica entre les entitats locals.

Amb aquest nou acord, s’amplia el que ja va ser signat l’any passat entre el Consorci AOC i les diputacions catalanes, i es concreten els objectius de col·laboració fins al 2009. Abans que acabi l’any, el Consorci AOC signarà acords semblants amb les altres tres diputacions.

En concret, el nou acord preveu actuacions de desenvolupament en l’àmbit de la missió del Consorci AOC que es realitza en base a una triple línia d’actuació:

  • serveis de col·laboració interadministrativa, per millorar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per millorar la seva eficiència i eficàcia, és a dir, de promoure la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions públiques catalanes.

  • serveis comuns d’Administració electrònica, Aquests serveis tenen com objectiu proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions que impulsin les institucions catalanes, potenciant la reusabilitat i la reutilització de les solucions d’Administració electrònica.

  • serveis d’identitat, signatura i perdurabilitat electrònica, per potenciar la seguretat i generar confiança en l’ús de les tecnologies d’Internet entre els ajuntaments.

També es vol aconseguir una millora de la gestió interna, mitjançant l’impuls de la digitalització i la gestió d’expedients electrònics i facilitar l’arxiu electrònic de les actes municipals amb signatura electrònica.