Subvencions TIC: a punt de finalitzar el període per presentar sol·licituds d’adhesions

El dilluns 3 de novembre de 2008 acaba el període per presentar les sol·licituds de participació en les iniciatives promogudes per Consorci AOC.

Recordem que poden ser objecte de subvenció la implantació dels productes i la utilització i/o la prestació dels serveis que promou el Consorci AOC, directament o mitjançant CATCert, següents:

  • L’ERES, registre d’entrada/sortida

  • El mòdul de tramitació telemàtica municipal (e-TRAM )

  • El servei Padró telemàtic

  • La infraestructura de dades espacials IDEC.Local

  • Els serveis de facturació electrònica (e.FACT)

  • La constitució d’entitats de registre de CATCert

Com en altres ocasions, la presentació de sol·licituds cal realitzar-la telemàticament a través de l’EACAT.

Informació sobre les sol·licituds de l’e.FACT presentades fora de termini

A la resolució de la convocatòria de subvenció per a la participació dels ens locals en les iniciatives promogudes pel Consorci AOC s’establia expressament que les sol·licituds per a la la implantació dels serveis de facturació electrònica (e.FACT) únicament podien presentar-se entre l’u de setembre i el tres de novembre de 2008 ambdós inclosos. Per tant, aquells ens locals que van presentar les seves sol·licituds fora de termini, tenen fins al tres novembre per tornar-les a presentar a través de l’EACAT .