Aprovats els pressupostos del Consorci AOC pel 2008 amb l’objectiu d’incrementar l’ús dels serveis oferts pel Consorci

El passat dia 22 d’octubre va tenir lloc la reunió del Consell General del Consorci AOC, que va ser presidida per l’Hble. Conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC, Joan Puigcercós.

La reunió va servir per aprovar el pressupost general del Consorci pel 2008, que integra també el pressupost de l’Agència Catalana de Certificació en tant que ens depenent del Consorci.

En el decurs de la reunió, es va destacar que aquest pressupost servirà per seguir posant l’accent en l’increment de l’ús dels serveis oferts pel Consorci AOC aprofitant la cooperació del món local en base als acords de col·laboració establerts enguany.