Nova versió de gestió de sol·licituds de certificats telemàtics a través de l’EACAT

Al 2006 ja es podrà accedir a través de l’EACAT – l’ extranet de les administracions públiques catalanes- a la nova versió de gestió de sol·licituds de certificats telemàtics de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social. Entre els certificats de l’AEAT que es podran sol·licitar destaquem els següents: Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries; Certificat individual de nivell de renda; Subministrament de dades identificatives; Certificats de renda de prestacions socials; Certificat de renda per a beques; Certificat de renda per a beques anticipades, entre d’altres.

A l’EACAT també es podrà demanar la Sol·licitud d’Informació de la situació de deute de la Seguretat Social.