Un nou servei del Consorci AOC permetrà a les administracions catalanes utilitzar un servei de notificacions telemàtiques

Aquest nou servei, que es preveu que estigui operatiu l’octubre de 2006, permetrà a les administracions publicar notificacions electròniques. La notificació és la forma oficial de comunicació entre l’administració i els ciutadans, per tant les notificacions telemàtiques hauran de complir els següents objectius: la publicació de les notificacions i la creació d’un canal de comunicació segur basat en signatures digitals per donar resposta a les necessitats legals del procés. El canal garantirà la identitat de l’usuari, la confidencialitat de les dades, i podrà acreditar la data i hora de recepció de la notificació i de l’accés de l’interessat/da a la informació.